Autor – Przemysław Rosa

Przemysław Rosa

Informacje o autorze strony (Przemysław Rosa): Jestem w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji. Na co dzień superwizuję swoją pracę u Zofii Milskiej-Wrzosińskiej oraz Krystyny Sosnowskiej. Pracuję z pacjentami w Ośrodku Centrum.

Doświadczenie zdobywałem m.in. na stażu w Psychomedic oraz Fundacji Nagle Sami (jako stażysta na telefonie wsparcia dla osób w żałobie).

Staż kliniczny odbyłem w Klinicie Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskim Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z pacjentami (prowadząc procesy indywidualne i grupę wsparcia) zdobywałem jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Q Zmianom.

Ukończyłem studia podyplomowe (roczne) na kierunku psychotraumatologia.

Moje inne strony

Więcej moich rekomendacji książkowych można znaleźć na LekturyBadacza.pl